Merkedager i juli og august

Juli

2. juli – Syftesok, dagen for luking og feiring av St. Svithun eller jomfru Maria
Denne dagen er oppkalt etter St. Svithun. St. Svithun var biskop i Winchester og levde på 800-tallet. Etter hans død skal det ha skjedd mirakler ved graven hans. Noen steder i Norge kalles 2. juli Maria besøkelsesdag i stedet. På denne dagen besøkte Maria moren til Johannes døperen. Marias besøkelsesdag ble i liten grad feiret i Norge, siden feiringen i katolske land først ble vanlig etter reformasjonen. St. Svithun har heller ikke vært så viktig i Norge. Syftesok ble mange steder forbundet med luking i stedet for med St. Svithun. Det å luke bort ugress fra åkeren ble nemlig kalt for syfte.

3. juli – fest for apostelen Thomas
Katolikkene feirer Den hellige Thomas

4. juli – Dronning Sonjas fødselsdag
Dronningens fødselsdag er offisiell flaggdag i Norge. Dronning Sonja ble født 4. juli 1937.

4. juli – USA nasjonaldag
4. juli kalles Independence Day og marker USAs uavhengighet fra Storbritannia gjennom ”The Declaration of Independence” som ble undertegnet av representanter fra 13 britiske kolonier 4. juli 1776. I Oslo feires USAs nasjonaldag den søndagen som er nærmest 4. juli med et stort arrangement i Frognerparken. Parken er full av stander, linedance, amerikansk fotball, baseball, softball og andre amerikanske ting.

7. juli – Værdag – merk deg været
Dersom det regnet på tre bestemte dager: 25. mars, 2. juli og 7. juli i dag, skulle det bli et forskrekkelig regnvær hele sommeren. Er de samme tre dagene vakre, blir det et godt år.

8. juli – Seljumannamesse, Kjell Fut, Sunnivadagen, Seljumesse og Kjell Sviebygg
8. juli er en dag med svært mange navn. Denne dagen ble blant annet St. Sunniva feiret. Hun er en ekte norsk helgen, og er fortsatt verdt å feire. 8. juli var også dagen for feiring av St. Kilian. På norsk ble St. Kilian kalt Kjell Fut. St. Killian var en irsk misjonær som ble biskop i Tyskland og som ble drept i 689. Senere ble han skytshelgen for Bayern og Baden. Dagen ble også kalt sviebygg og var en merkedag for at kornet nå godt kunne tåle litt tørke, siden det var kommet så langt på sommeren.

10.-14. juli – Der er å på tide å starte slåttonna
10.-14. juli ble Knut med ljåen og Kari med riva feiret og slåttonna startet.

11. juli – Internasjonal dag for verdensbefolkningen
Dette er FN og Unescos dag for å rette fokus mot at befolkningsveksten i verden skal komme ut av kontroll og for å spre informasjon i verden om familieplanlegging.

14. juli – Den gamle midtsommerdagen
14. juli er midtsommer dagen, den blir gjerne kalt gamle midtsommer. Det er for at dagen ikke skal blandes med St. Hans. Denne dagen regner vi at halve sommeren har gått. Dagen var den midterst dagen på sommersiden til den gamle primstaven.. Første sommerdag, den dagen primstaven ble snudd til sommersiden er 14. april og første vinterdag er 14. oktober. Midtsommerdagens motstykke er midtvinterdagen 12. januar. I gamle dager ble det feiret denne dagen. Denne festen ble ikke opprettholdt etter at kristendommen ble innført.

14. juli – Frankrikes nasjonaldag
Bastilledagen feires 14. juli er til minne om det berømte slaget ved festingen Bastillen i Paris. Dette var innledningen til den franske revolusjonen. Den 14. juli i 1789 ble Bastillen stormet av parisere med våpen i hånd. Den franske revolusjonen blir sett på som revolusjonenes mor, en ekte revolusjon der folket selv tar kommandoen og styrter den urimelige herskeren som ikke lenger har folket tillitt og derfor ikke rett til å styre.

20. juli – Vi feirer Kronprins Haakon
Offisiell flaggdag for kronprins Haakon, født 1973

20. juli – Marit Vassause
20. juli ble kalt Marit Vassause, Maritmesse eller Margretemesse, Denne dagen var en svært viktig dag for å så været og været ble spådd for mange uker fremover. Folk var opptatte av høy og korntørken. Dagen er til minne om St. Margrete. I følge legende ble t Margrete født på 200-tallet. En romer ville gjøre henne til sin, men hun nektet. Derfor ble Margrete torturert og kastet i fengsel. I fengselet prøvde en ildsprutende drage å sluke henne levende, men Margrete gjorde korets tegn mot dragen og dragen forsvant. Denne legende ble imidlertid erklært som falsk i 494 og derfor ble det ikke noen sterk kult rundt Margrete. 1000 år senere kom Margrete til verdighet igjen da korsfarere brakte med seg det de påstod var relikvier etter henne. Hun fikk status en av de hellige tre jomfruer sammen med Barbara og Den hellige Katarina og dessuten som en av de 14 nødhjelperne. Hun ble tilbedt av kvinner spesielt ved barsel.

22. juli – Mari stol – dag til minne om Maria Magdalena
I følge folketroen var Maria Magdalena så elsket i himmelen at jomfru Maria reiste seg for henne og gav henne stolen sin. Denne dagen ba fol om godt vær og god høytørk.

23. juli – første hundedag
Hundedagene varer i cirka en måned.

25.juli – Jakob våthatt
Jakob våthat var minnedagen for apostelen Jakob. Jakob er Spanias nasjonalhelgen. Vi var mest opptatte av været også denne dagen og regn denne dagen var en uting da ville hele høsten bli våt.

27. juli – Syvsoverdagen
Syvsoverdagen høres ut som en dag for soving, men var det ikke. Som alltid i juli var folk her i landet opptatt av været og slik været var Syvsoverdagen skulle holde seg i sju uker framover.

29. juli – Olsok – den viktigste nordiske kirkefesten
Olsok minnes at Olav den hellige falt på Stiklestad. Olav Haraldssons døde i 1030. Det var den viktigste norske og nordiske kirkefesten i middelalderen. Feiringen av dagen holdt seg også lenge etter reformasjonen. Olsok feiret som helligdag med bålbrenning, på samme måte som Jonsok. Ennå feires dagen på Færøyene som en av de viktigste festene i året, men hos oss har de fleste middelalderske tradisjonene dødd ut. Det vil si bortsett fra på selve Stiklestad hvor Spelet om Heilag Olav har blitt framført hvert år siden 1954. På Stiklestad er det yrende folkeliv og middelaldermarked rundt Olsoktider. Mange steder er tradisjonene i ferd med å bli tatt opp igjen Olsokmat er spekemat og rømmegrøt. Ingen grunn til ikke å holde den tradisjonen ved like i alle fall.

August

23. juli – 23. august – Hundedagene
Hundedagene varer i en hel måned og starter 23. juli og varer frem til 23. august. Perioden er preget av mystisisme og eldgammel folketro som stammer fra oldtidens Egypt. Hundedagene kan fortelle deg mye om været i mange måneder, hvis du vet hva du ser etter og blir klok på hvordan du skal tolke tegnene. Tolkningene er det nemlig mange meninger om.

1. august – Peters Lenker
1. august ble kalt Peters lenker, Per Vinkel eller Peder Vindfells dag. Denne dagen er en katolsk minnedag for apostelen Peters fangenskap i Jerusalem. I følge legenden skal Peter ha blitt fengslet av Herodes Agrippa, og senere befridd av en engel.

3. august – Vesle Olsok
Vesle Olsok, som også ble kalt Olsok siare eller Olavsmesse, var til minne om at Olav den Helliges lik ble flyttet fra Nidelva til Klemenskirken i Trondheim i 1031. Samme dag erklærte biskop Grimkjell at Olav den Hellige var Norges helgen.

10. august – Larsok
Denne dagen kaltes Larsok, Larsmesse eller Lavrans-vaka og var en minnedag for St. Laurentius. Slåttonna skulle være over innen denne dagen. På Østlandet varslet larsok været for den kommende vinter, og på Jæren var dette den første høstdagen.

12. august – Den internasjonale ungdomsdagen

15. august – Mariamesse førre
Mariamesse førre/fyrre, Marias himmelfart, Dyre vår frue dag eller Mariamesse om høsten, ble feiret til minne om jumfru Marias opptakelse til himmelen. I en del østlige land var det også en førkristen fest for vinhøsten.

16. august – Rugsok
Rugsok var egentlig en dag til minne om helgenen St. Rochus, men i Norge feiret man like greit at man måtte så vinterrugen denne dagen. Feiringen av Rugsok ble avskaffet under reformasjonen på 1500-tallet.

21. august – til minne om den norske helgenen Ragnvald Orkenøyjarl.

24. august – Barsok
24. august ble kalt Barsok, Bardonsok, Berdon bukkekniv eller Bertel brytestrå. Dette var en messedag for apostelen Bartolomeus. Mange steder ble dette oppfattet som en høstdag, og den dagen man måtte få budskapen ned fra fjellene.

29. august – Johannes Halshogg
Døperen Johannes feires egentlig 24. juni på St. Hans, men 29. august skal etter sigende ha vært den dagen Salome fikk hodet hans servert på et fat.