Fine tekster til julemåneden

Her er sanger vi synes er vakre og de er skrevet av sangbøkene: Min lille julesangbok (Go'boken), Jul i vårt hus (bokklubbens barn), kopiark som vi har liggende og noen har teksten blitt funnet på nett da vi ikke har alle tekstene på julesangene vi synger på.

Tenn lys

Tenn lys ! 

Et lys skal brenne for denne lille jord.

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

 

 

Tenn lys !

To lys skal skinne for kjærlighet og tro,

for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.

Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.

Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

 

 

Tenn lys!

Tre lys skal flamme for alle som må sloss.

For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.

Må ingen miste motet før alle folk er ett.

Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

 

 

Tenn lys !

Nå stråler alle de fire lys for ham

som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.

Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.

Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

Deilig er jorden

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
 
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
 
Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød.
Fred over jorden,
menneske fryd deg.
Oss er en evig Frelser født !

Jeg synger julekvad

Jeg synger julekvad
jeg er så glad, så glad!
Min hjertens Jesus hviler
i stall og krybbe trang,
som solen klare smiler
han på sin moders fang
Han er Frelser min!
Han er Frelser min!

Å Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg så til!
Kom, trøst meg allesinne,
tred inn om her er smått,
la meg deg se og finne,
å, da har jeg det godt!
Drag meg etter deg!
Drag meg etter deg!

Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall
som kom og vart heimsens Frelsar som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute og gret på si ringe seng,
men englane song der ute på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen ved natt over Davids by
den evige himmelsongen, som alltid er ung og ny.

En stjerne lyser

Nå er den hellige time

Vi står i stjerneskinn

Og hører klokkene kime

Nå ringes julen inn

 

Refr.:

Englene synger høyt i kor

Synger om fred på vår jord

Verden var aldri helt forlatt

En stjerne skinner i natt

 

En nyfødt kjærlighet sover

Nå er Guds himmel nær

Vår lange vandring er over

Stjernen har stanset her
Refr.: Englene synger ……

 

Se himlen ligger og hviler

På jordens gule strå

Vi står rundt krybben og smiler

For vi er fremme nå
Refr.: Englene synger …..

 

Her kan vi drømme om den fred

Som vi skal eie engang

For dette barn har himlen med

Og jorden fylles med sang
Refr.: Englene synger…..

Glade jul

Glade jul, hellige jul

Engler daler ned i skjul.

Hit de flyver med paradis grønt

hvor de ser hva for Gud er skjønt

:/:Lønnlig i blant oss de går :/:

 

Julefryd! Evige fryd!

Hellig sang med himmelsk lyd!

Det er engler som hyrdene så

den gang Herren i krybben lå.

:/: Evig er englenes sang :/:

 

Fred på jord! Fryd på jord!

Jesusbarnet i blant oss bor!

Engler synger om barnet så smukt;

han har himmeriks dør opplukt!

:/: Salig er englenes sang :/:

 

Salig fred! Himmelsk fred

toner julenatt her ned.

Engler bringer til store og små

bud om han som i krybben lå.

:/: Fryd deg hver sjel han har frelst :/:

Stille natt

Stille natt, hellige natt
Alt har søvn og mørke tatt
Trofast våker de hellige to
Varsomt vugger de barnet til ro
Jorden tar himlen i favn
Jorden tar himlen i favn


Stille natt, hellige natt
Barnet er vår største skatt
Hyrder vekkes av gåtefull klang
Natten fylles av englenes sang:
Kristus vår frelser er født
Kristus vår frelser er født


Stille natt, hellige natt
Aldri ble vår jord forlatt
Himlen smiler fra barnets munn
kommer nær i en frelsende stund
vier Guds fremtid til vår
vier Guds fremtid til vår

Santa Lucia

Svart senker natten seg,

i stall og stue

Solen har gått sin vei,

skyggene truer

Inn i vårt mørke hus,

stiger med tente lys

Santa Lucia,

Santa Lucia

 

Natten er mørk og stum,

med ett det suser

I alle tyste rom,

som vinger bruser

Se, på vår terskel står,

hvitkledd med lys i hår

Santa Lucia,

Santa Lucia

 

Mørket skal flykte snart,

fra fjordens daler

Slik hun et underfullt,

ord til oss taler

Dagen skal atter ny,

stige av røde sky

Santa Lucia,

Santa Lucia

Santa lucia på italiensk

Sul mare luccica l'astro d'argento.

Placida è l'onda; prospero è il vento.

Venite all'agile Barchetta mia!

Santa Lucia, Santa Lucia

 

Con questo zeffiro così soave,

oh! com'è bello star sulla nave!

Su passeggeri venite via!

Santa Lucia, Santa Lucia.

 

In' fra le tende bandir la cena,

in una sera così serena.

Chi non dimanda, chi non desia;

Santa Lucia! Santa Lucia!

 

Mare sì placido, vento sì caro,

scordar fa i triboli al marinaro.

E va gridando con allegria:

Santa Lucia! Santa Lucia!

 

O dolce Napoli, O suol beato,

Ove sorridere, Dove il creato,

Tu sei l'impero Del armonia,

Santa Lucia, Santa Lucia!

 

Or che tardate, bella è la sera.

Spira un auretta fresca e leggiera.

Venite all'agile barchetta mia!

Santa Lucia, Santa Lucia.

Adeste Fideles

Adeste fideles,
laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem!
Natum videte,
Regem angelorum
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum

Cantet nunc Io!
chorus angelorum;
Cantet nunc aula caelestium
Gloria, gloria,
in excelsis Deo
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum

latinsk julesalme, tekst og melodi antagelig av John Francis Wade (1743